Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

News and Notices

नारायणी नगरपालिकामा सुचना प्रविधि सम्वन्धि आधारभूत तालिम सम्पन्न |

मिति २०७३ साल ज्येष्ठ २८ र २९ गते नारायणी नगरपालिकाको हलमा नगरपालिकाका कर्मचारी लगाएत वडाका सचिवहरुलाई सूचना संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने आधारभूत तालिम यस नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री रमेश सुबेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो | प्रशिक्षकको रुपमा उपस्थित जिल्ला विकास समितिका ICT volunteer